Ngôi nhà

Tác giả:

Thơ có còn chăng? Cho ta lại đến…
(Ngôi nhà tranh giữa ngã ba đường!)

…Thời thanh xuân, mắc chiếc võng tăng
Ngủ giữa rừng già, gió rung phần phật,
Nửa đêm thức, nhìn hoả châu xanh lét
Vui vì mình được thực làm người!

Tháng năm như cát trôi qua kẽ tay
Bè bạn đã nhiều anh tóc bạc
Tẩn mẩn than thân trách phận
Quăng chén giả say, chửi vung tán tàn!

Lại cũng không hiếm kẻ vung vinh
Nói rin rít kẽ răng, cười ngô nghê hợm hĩnh,
Ấm cật rồi, chạy vạy làm kẻ cả,
Luồn lọt nhờ tài đóng kịch ba xu…

Thơ hẳn còn gì… Cho ta lại đến…
(Ngôi nhà tranh giữa ngã ba đường!).
1992

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Ngôi nhà"