Ngồi Tựa Song Đào

Tác giả:

Quan Họ Bắc Ninh

Nhịp C, vừa

(1)

Ngồi rằng là rằng ngồi tựa ơ ơ ơ ơ
Ngồi tựa cái bên song đào.
Ngồi tựa cái bên song đào.
Hỏi người là người tri kỷ ơ ơ ơ ơ
Ra vào, ra vào có thấy vấn vương,
Cô Ba đó ơi ì hi.
Gió lạnh cái đêm đông trường,
Gió lạnh cái đêm đông trường.

(2)

Gió rằng là rằng gió lạnh ơ ơ ơ ơ
Gió lạnh cái đêm đông trường.
Gió lạnh cái đêm đông trường.
Nửa chăn là chăn nửa chiếu ơ ơ ơ ơ
Nửa giường, nửa giường để đó chờ ai,
Cô Ba đó ơi ì hi.
Bứt ngọn cái bông huê nhài,
Bứt ngọn cái bông huê nhài.

(3)

Bứt rằng là rằng bứt ngọn ơ ơ ơ ơ
Bứt ngọn cái bông huê nhài.
Bứt ngọn cái bông huê nhài.
Người trong là trong có nhớ ơ ơ ơ ơ
Người ngoài, người ngoài hay không,
Cô Ba đó ơi ì hi.
Gối lẻ có bên loan phòng,
Gối lẻ có bên loan phòng.

(4)

Gối rằng là rằng gối lẻ ơ ơ ơ ơ
Gối lẻ có bên loan phòng.
Gối lẻ có bên loan phòng.
Đôi ta là ta chỉ quyết ơ ơ ơ ơ
Một lòng, một lòng ta thương mến nhau,
Cô Ba đó ơi ì hi.
Anh sắm cái buồng cau,
Anh sắm cái buồng cau.

(5)

Anh rằng là rằng anh sắm ơ ơ ơ ơ
Anh sắm cái buồng cau.
Anh sắm cái buồng cau.
Để xin là xin bác mẹ ơ ơ ơ ơ
Xây cầu, xây cầu cho chữ yêu đương,
Cô Bađó ơi ì hi.
Kết nghĩa bên đá vàng.
Kết nghĩa bên đá vàng.

Dân Ca Việt Nam – Đaòn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

Thảo luận cho bài: "Ngồi Tựa Song Đào"