Ngổn Ngang

Tác giả:

Mẹ già đi chợ chiều mưa
Đường trơn chân yếu ai đưa mẹ về
Hoàng hôn phủ tối ngõ quê
Liêu xiêu bóng mẹ bốn bề quạnh hiu

Mẹ ngồi vây tiếng muỗi trêu
Ngọn đèn leo lét buồn thiu bếp nhà
Đĩa rau trộn lẫn đĩa cà
Đĩa vũng đĩa muối lòng già ngổn ngang

Ngòai đồng giọng ếch kêu ran
Giật mình mẹ ngỡ đò sang con về.

Thảo luận cho bài: "Ngổn Ngang"