Ngôn ngữ thần linh

Tác giả:

Giàn hỏa nào kia, giữa bất ngờ,
Phóng lên quỹ đạo một Bài Thơ?
Đêm Hoa-thịnh đốn nhày Hương-cảng
Chợt hiểu nhau qua mọi bến bờ…

Thảo luận cho bài: "Ngôn ngữ thần linh"