Ngóng Trông

Tác giả:

LV: Hoàng Tâm


Rap:

Hey! Bao đêm em mơ em mong
Bao đêm em ngóng em trông
Bao đêm em nhớ đến anh, anh nơi đâu

Hey! Sao anh không thấy nơi đâu
Không xua đi bao lo âu
Sao anh như chim bay xa, bay bay xa

1.
Mỗi lúc em đợi chò không thấy bóng anh sang là lúc tim em rối bời
Biết thế không mà giờ anh cứ mãi nơi đâu
Để mắt em nhìn xa vời

ĐK:

Sao anh không đến bên em, sao anh quên những câu hẹn ước
Sao anh không đến bên em, sao anh để em ngóng trông hoài

2.
Thế trách sao giờ này em chẳng nói năng chi
Mà cũng không nghe anh nói gì
Biết thế sao giờ còn không khép nép van xin
Để bắt em chờ trông hoài.

 

Thảo luận cho bài: "Ngóng Trông"