Ngọt Ngào Khúc Hát Ầu Ơ

Tác giả:

Ngày xưa mẹ tiễn đưa con,
Đá Dừng – Hòn Kẽm héo hon đợi chờ.
Ngày xưa mẹ hát ầu ơ,
Sông Thu yên ả đôi bờ dâu xanh,
Ngày nào mẹ hát ru anh,
Câu ca đất Quảng dỗ dành bên nôi,
Yêu thương mẹ rót một đời,
Nuôi anh khôn lớn để rồi gặp em,
Thương nhau tơ óng lụa mềm,
Xuân về câu hát bên thềm nở hoa.

Thảo luận cho bài: "Ngọt Ngào Khúc Hát Ầu Ơ"