Ngủ Đi Con

Tác giả:

Hò ho ho hó.. ho ho hò, con ngủ, ngủ đi con
Đứa con của mẹ da vàng
Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương
Hai mươi năm .. đàn con đi lính
Đi rồi không về, đứa con da vàng của mẹ
Ngủ đi con …

Ru con, ru đã hai lần
Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay
Hò ho ho hó, ho ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi ?

Hò ho ho hó.. ho ho hò, con ngủ, ngủ đi con
Đứa con của mẹ ra đời
Trên môi vang vọng một lời đau thương
Hai mươi năm .. đàn con khôn lớn
Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng
Ngủ đi con …

Ru con, nay đã phong trần
Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
Thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai
Hò ho ho hó.. ho ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?
Hò ho ho hó.. ho ho hò, con ngủ tuổi hai mươi
Hò ho ho hó.. ho ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?
Hò ho ho hó.. ho ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?

Thảo luận cho bài: "Ngủ Đi Con"