Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu

Tác giả:

Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu
Em tàn hơi giữa mọi điều cho anh
Ngủ đi, phố xá Hà thành
Lối về đã cũ, lá xanh đã vàng

Đừng anh… ô cửa cắt ngang
Vắng em, cỏ cũng lỡ làng với nhau
Đừng anh… dẫu chút tình đầu
Câu thơ em vứt đằng sau nỗi buồn

Ngủ đi, kỷ niệm đã mòn
Em kiêu hơn cả phấn son với người
Hẹn hò quay quắt cuối trời
Rượu ngon quá khứ để người liêu xiêu

Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu
11-1995

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu"