Ngu lâu

Tác giả:

Đừng mắng anh ngu lâu bạc đầu vụng dại
Dẫu được yêu lòng quá tải vẫn thất tình

Thảo luận cho bài: "Ngu lâu"