Ngủ muộn

Tác giả:

Sớm nào cũng mưa cho mơ em ngủ muộn
Thư ngũ sắc về bong bóng có đưa nhanh?

Thảo luận cho bài: "Ngủ muộn"