Ngựa Đã Tan Đàn

Tác giả:

gửi Từ Công Phụng

Này trí nhớ đậu trên cành ký ức
tháng sáu về yên lặng bước chân quên
tình yêu cũng đậu trên càng gian dối
ở trong tôi, ôi ngựa đã tan đàn.

Thảo luận cho bài: "Ngựa Đã Tan Đàn"