Ngựa Ô Lang Thang

Tác giả:

Ngựa ô khớp bạc bông vàng

Ai đem câu hát mơ màng vu qui
Ngựa ô chưa thắng yên vàng
Chưa tra khớp bạc cho nàng về dinh

Ngựa anh mắt lệ hai hàng
Ai đem con sáo bên đàng sang sông
Ngựa anh rơi mất kiệu vàng
Xe hoa ai đã rộn ràng nhà em

ĐK:
Hỡi người em gái quê tôi
Sao che bờ đất gập ghềnh khó đi
Ơi người sao nở mau quên
Quên cây cầu nhỏ chiều nàng bứoc sang

Chiều nay lốc cốc ngựa về
Bên này anh đứng nhìn nàng xốn xang
Xe hoa ai bứơc sang ngang
Ngựa ô lốc cốc ngậm ngùi loang thang

Ngựa ô ô, ngựa ô ô, lốc ca lốc cốc con ngựa ô…

Như Quỳnh trình bày

Thảo luận cho bài: "Ngựa Ô Lang Thang"