Ngục Tình Chung Thân

Tác giả:

Buộc nhau

một sợi tơ hồng
Đôi ta
nên vợ
nên chồng
từ đây
Cùng nhau
duyên mới sum vầy
Mình ân
em ái
(cho) thỏa ngày cách xa
Đến khi
nở nhụy khai hoa
Em làm Mẹ
anh làm Cha
nha mình
Thiên thần –
hai đứa thật xinh
Em ngây ngất
trong
ngục tình chung thân

Thảo luận cho bài: "Ngục Tình Chung Thân"