Ngưng chiều

Tác giả:

Minh hát cho nhau hát với nhau
Chút vui mờ thoáng nỗi buồn sâu
Mang mang mặt nước lòng em ngợp
Vẳng tiếng đò ơi gió nát nhàu

Ai gọi cho mình chới với theo
Tương tư đuôi mắt nắng ngưng chiều
Chị Hai dúng dắng cầu chênh nhịp
Một buổi xuân thì có bấy nhiêu

Có câu hát giã không vào kết
Người ấy chừng đâu thấu nỗi mình
Quai thao nón ấy trao tay được
Ơi bạn tình ơi ớ bạn tình
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Ngưng chiều"