Người về Đà Lạt, tôi về Đà Lạt

Tác giả:

Người về Đà Lạt tháng năm

Tôi về Đà Lạt hôm rằm tháng Giêng
Mỗi người đi một đường riêng
Bích Câu kỳ ngộ vô duyên, thôi đành !

Tháng Năm – nắng, núi rừng xanh
Người về chắc đứng lặng nhìn quê xưa ?
Tháng Giêng – đêm có trời mưa
Tôi về nghe lạnh, không ngờ mưa Xuân !

Người về, lòng có bâng khuâng,
Có ai thầm hỏi chuyện gần, chuyện xa
Tôi về, cơn gió bay qua
Tháng Giêng Đà Lạt như là không quen !

Người về có tựa Lâm Viên,
Hay ngồi dưới thác Prenn ngậm ngùi ?
Tôi thì nhìn Cam Ly trôi,
Bóng mây lãng đãng, bước người lang thang …

Tôi, người – ai nhỉ hoang mang,
Năm tàn cuộc chiến cũng tàn mộng mơ
Nếu còn đây những bài thơ
Là cơn nước mắt chỉ chờ chực tuôn !

Ôi Đà Lạt ! Ôi Quê Hương
Về đây chi để thấy buồn rồi xa
Trạng nguyên đỏ những mái nhà
Máu hay lệ hỡi mưa Đà Lạt mưa ?

Huệ Thu

Thảo luận cho bài: "Người về Đà Lạt, tôi về Đà Lạt"