Ngược Chiều

Tác giả:

Gió thổi ngược hay em bước ngược

cũng thấy chao nghiêng một góc đời
tay buốt cóng thả tình theo gió
hồn nương theo bóng ngã chơi vơi

Môi giục giã tìm môi sưởi ấm
lời vội vàng đính ước giao bôi
nhưng rồi mãi tình người lạc bước
chữ nghĩa nào vá được thương đau

Cho anh cùng em ngược chiều gió thổi
đem lời buồn giao phối cho nhau
mong có lúc gió trở mình ngược hướng
ta gặp tình ta dẫu có muộn màng !

 

Thảo luận cho bài: "Ngược Chiều"