Ngược Dòng Sông Đuống

Tác giả:

Ngược dòng sông Đuống em đang ở

Chiều có êm không ? Gió có thanh ?
Em có nhớ anh khi ngắm nước,
Ra sông thấy trải ngút bờ xanh .

Anh ốm mười hôm mãi sốt nằm
Em bằng tâm tưởng có về thăm ?
Có thăm anh ốm đêm trăn trở,
Tưởng tượng em về bên gối chăn .

Anh hỏi cho lòng đỡ nhớ thôi,
Biết em thương nhớ qúa anh rồi
Xa trên sông Đuống xanh làng mạc
Lòng vẫn thường lên thăm em tôi .

12-5-1966

Thảo luận cho bài: "Ngược Dòng Sông Đuống"