Ngược xuôi

Tác giả:

Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi
Thuyền ta đậu lại bến này thôi.
Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
Nào biết về đâu, kẻ ngược xuôi!

Thảo luận cho bài: "Ngược xuôi"