Người Ấy

Tác giả:

Ô hay mới gặp chỉ đôi lần mà sao lòng đã thấy bâng khuâng.

Hiên nhà không hẹn mình vẫn đợi, dù người ấy chỉ ngang qua.
Có lần mình ưu tư trước gương mái tóc chải hoài vẫn rối tung,
Tóc mình đang rối vì cơn gió?
Không, bởi mình đang rối lòng.
Gặp nhau người ấy bình thản lạ, còn mình mình cảm thấy nôn nao.
Vừa giận, vừa thương, vừa mắc cỡ,tại mình chứ có tại ai đâu?
Người ấy chỉ là người ấy thôi,
Ngỡ mình như còn bé trong đời,
Cái gì mình mới sang mười bảy, lòng cứ làm sao lúc gặp người

Nhóm Mắt Ngọc trình bày

Thảo luận cho bài: "Người Ấy"