Người ấy

Tác giả:

Dịu dàng người ấy dịu dàng thương
Buộc cánh chim trời sợi tơ vương
Núi đảo sông hồ đâu đấy nhỉ
Ngực dồn tóc thả gió buông hương

Ta biết nhau đây tự thuở nào
Tình trong quan họ ý ca dao
Nửa trăng nửa nắng không gian rộng
Một đốt thời gian đủ nghẹn ngào

Đủ rạt rào chung thuyền bến cũ
Tơ trời dăng mắc phảy mưa xuân
Cứ cho mơn mởn cho gần gặn
Xót kiếp bèo trôi lấy một lần
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Người ấy"