Người Buông Xuôi

Tác giả:

Sáng nay trời vẫn mong mưa
Nhìn xem con nhện có vò tơ giăng
Nói xa rồi lại nói gần
Cù cưa câu chuyện bâng khuâng tình cờ
Nhắc người mang lại ý thơ
Đã rằng không hẹn, có chờ bằng không
Đó đâu phải sự nhớ nhung
Biếng cười, nàng lại làm chùng mối tơ
Đổ đại trời nắng hay mưa
Tình trong ren rét, mặt ngoài lạnh tanh

Thảo luận cho bài: "Người Buông Xuôi"