Người Có Nhớ Ta Chăng ?

Tác giả:

Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng

Như chim nhớ bầu trời
như cá nhớ biển khơi
như thú buồn nhớ rừng
ngậm ngùi ôm nuối tiếc
như ta nhớ về người
Người có nhớ ta chăng ?

Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng
như con sông nhớ thuyền
thuyền nhớ bến xa xăm
như ong xa nhớ vườn
chiều đông giá mênh mông
vườn xưa hoa tàn rũ
thành băng tuyết lạnh lùng
Mình ta một bóng
Đường xa ngại ngùng
nhớ về cội nguồn
nhớ về con sông
sông xưa nước rẽ đôi dòng
đuổi theo con nước
người mong manh đời

Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng
như cây nhớ cành rời
như đường nhớ bước chân
như phím đàn lạnh lùng
nằm im thương nhớ ngón
như ta nhớ về người
người có nhớ ta chăng

Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng
Dư âm xưa vẫn còn
còn hoài tiếng ăn năn
trên con dốc cuộc đời
mình ta đứng đơn côi
Về đâu thân đã mỏi
người khuất dấu chân người
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng….

Thảo luận cho bài: "Người Có Nhớ Ta Chăng ?"