Người Con Gái Việt Nam

Tác giả:

Có phải Em ? Nguời con gái hiên ngang !
Quên thù riêng …theo Mệnh Nước lên đàng …
Chính là Em ! Người con gái da vàng !
Đi giữa hàng người cất tiếng hô vang :
” Hãy xéo đi ! giặc Tàu phương Bắc !
Hãy quên đi mộng cướp biển tham tàn …
Hòang,Trường Sa là đất của phương Nam
Hòang,Trường Sa là đất của Việt Nam ! ”
Bốn nghìn năm cha ông cha ta dựng nước
Là dân Nam ta phải giữ cơ đồ !
Một nghìn năm nô lệ gông xiềng
Hận nghìn năm dân Việt đảo điên
Đất Việt Nam là đất của người Nam !
Biển Việt Nam là biển của dân Nam !!!
…Từ phương xa ngăn cách mấy đại dương
Thấy áo em bay giữa cờ gió lộng
Xin nghiêng mình tặng Em nhành Nguyệt Quế
Viết bài ca tặng Em Người Con Gái Việt Nam !
Gửi đến Em ! Người Con Gái Da Vàng !
Gửi đến Em ! NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM !

Dzuylynh
California July.25.2011.

Thảo luận cho bài: "Người Con Gái Việt Nam"