Người Con Gái Việt Rời Xa Tổ Quốc

Tác giả:

(Midway City, CALIFORNIA-1978)
Người con gái Việt rời xa tổ quốc
Nàng như cánh đào trước gió phất phơ
Hoặc như chiếc thuyền lửng lơ ngoài sông nước
Hay phận liễu bồ trôi dạt phương xa
Người con gái Việt phải xa tổ quốc
Nàng vẫn giữ lòng son sắt như xưa
Dòng Tiên giống Rồng, Nàng mang tình yêu nước
Mang cả linh hồn nữ kiệt Trưng Vương.
Công, Dung, Ngôn, Hạnh ! Nàng mang theo gia tài
Của Mẹ Việt Nam từ lâu trao cho người
Bao năm ly loạn làm quê hương tơi bời
Người con gái Việt không hề đổi thay
Người con gái Việt ngày xa lìa nước
Dù vắng bóng chồng hay vẫn bên nhau
Dù đang sống cùng tự do nhiều hơn trước
Tinh thần gái Việt giữ gìn cho lâu.
Người con gái Việt ở nơi ngoại quốc
Nàng vẫn giữ lòng trong trắng như hoa
Thờ Cha, kính Mẹ, thờ luôn tình yêu nước
Giữ đạo yêu chồng, xây dựng con thơ.

Thảo luận cho bài: "Người Con Gái Việt Rời Xa Tổ Quốc"