Người Đẹp Vườn Xuân

Tác giả:

Ngô Ganh


Nhịp C, nhanh vừa

Vườn xuân hoa hé cười,
Nhởn nhơ bướm lượn,
cỏ cây cùng hoa đua tươi.
Hương, sắc, hoa nhuần đượm,
Gió thoảng đôi nơi,
Ướp thơm riêng một góc trời.
Say mùi hoa mỹ-nhân vin cánh hồng xinh.
Ngọc nét ngọc càng xui khách du ngẩn tình.
Hồng xuân tắm ánh thiều,
Lả lơi yêu kiều,
Hồn thơ cùng gió cuốn reo.
Thướt tha hoa nghiêng mình:
trắng điểm hồng, xanh!
Khách thơ đắm say mắt tình!

Ấn bản 1950 – Tinh Hoa 42

 

Thảo luận cho bài: "Người Đẹp Vườn Xuân"