Người Đợi Thư Anh

Tác giả:

Người Đợi Thư Anh 

Mấy tháng rồi – Vẫn chờ thư anh đó
Chuyện ngày xưa từ kỷ niệm qua nhanh
Bác phu trạm ngang hoài thư chẳng có
Xa xót nhiều – em vẫn đợi tin anh

Anh lỗi hẹn quên thư về em gái
Lời giận hờn đem trả lại ngày xưa
Từ tình yêu em gửi vào ngang trái
Là ngôn từ em xếp đặt thành thơ

Anh lạ quá – “người ta ” chờ thư mãi
Đợi mấy ngày phải khóc suốt bao đêm
Bác phu trạm như nhìn em ái ngại
Giận anh ghê – Ờ, mai mốt bắt đền

Em là kẻ đợi chờ thư anh dó
Đếm thời gain nghe rét buốt tron gtim
Thương tâm sự nửa vời cô gái nhỏ
Mắt thu buồn về gói chuyện riêng em

Lệ Khánh

Thảo luận cho bài: "Người Đợi Thư Anh"