Người Em Nhỏ

Tác giả:

3/4 Moderato

Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi
Môi hồng vừa đương độ
Chưa biết sầu biệt ly

Ngày tôi đi vàng nắng
Nghiêng nghiêng một hàng cau
Mai ta nhìn mây trắng
Gửi lời về thương nhau

Chiều nay buồn viễn xứ
Nhớ người em gái xưa
Tôi thấy phương trời cũ
Giăng giăng một hàng mưa

Mơ về đôi môi thắm
Cười ngày tôi lên đường
Quê ta chừng xa lắm
Giờ em có nhớ thương

Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi
Môi hồng còn đương độ
Đã biết sầu biệt ly

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Tuyển Tập Nhạc Hoa Bướm Ngày Xưa
12 Ca Khúc Chọn Lọc của Nguyễn Hiền
tác giả xuất bản 1991 tại Hoa Kỳ

Thảo luận cho bài: "Người Em Nhỏ"