Người Em Sầu Mộng

Tác giả:

Phổ nhạc khoảng đầu thập niên 60
Nhịp 4/4 Thướt tha Điệu Slow

Em . . . là . . . gái . . . trong . . . song cửa
Anh . . . là mây bốn . . . phương trời
Anh . . . theo . . . cánh . . . gió . . . chơi vơi
Em vẫn . . . nằm trong . . . nhung lụa

Em . . . chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình . . . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời

Ai bảo . . . em là . . . giai nhân
Cho đời . . . anh . . . đau buồn
Ai bảo . . . em ngồi . . . bên song
Cho vương . . . nợ . . . thi nhân

Ai bảo . . . em là . . . giai nhân
Cho lệ . . . đêm . . . Xuân tràn
Cho tình . . . giăng đầy . . . trước ngõ
Cho mộng . . . tràn . . . gối chăn

Em . . . chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình . . . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời

Tài liệu tham khảo: Băng nhạc ‘Phạm Mạnh Cương chủ đề 4, “Nhạc và thơ”‘ (tiếng hát Giao Linh) do NS Phạm Mạnh Cương thực hiện tại Saigon khoảng 1970 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

*Mời nghe cô Lệ Thanh trong Dĩa hát Việt Nam quãng thập niên 1960.

Thảo luận cho bài: "Người Em Sầu Mộng"