Người Em Xứ Bưởi

Tác giả:

Kỷ niệm xưa về thăm xứ Bưởi
Trở lại đây mà thương mà tiếc
Còn gì đâu thủa ban đâu
Từ khi mới quen nhau

Tình ngày xưa về thăm xóm Bưởi
Còn lại đây tàn cây ngày trước
Mà người em gái năm nào
Có tình yêu thắm màu

ĐK:

Ai xui đôi mình lại gặp nhau
Hoa trắng em trao anh ngỡ ngàng
Yêu người nhưng sợ trái ngang
E tình yêu bẽ bàng

Trở về đây mùa hoa đã tàn
Tìm người xưa hỏi hoa hỏi bướm
Và người em gái năm nào
Có tình yêu thắm màu …!!!

Thảo luận cho bài: "Người Em Xứ Bưởi"