Người Hoá Cáo

Tác giả:

Bao nhiêu năm nghe cáo muốn hoá kiếp người
Ôm tâm tư nung nấu những tháng với ngày
Đêm đêm luyện ttrong hang
Một con cáo đang âm thầm
Trăm năm hằng trông mong
Được mang dáng xinh yêu kiều
Ta không màng xa hoa
Chỉ cần uống sương khí trời
Ta đâu cần công danh
Mà chỉ muốn mang kiếp người

Xinh tươi thay nay cáo đã có dáng hình người
Ngây thơ lang thang đứng ngắm cuộc đời
Ai hay lòng thơ ngây nàng đã trót yêu mất rồi
Ai hay đời oan khiên
Chàng bội ước ra đi mất rồi
Bao nhiêu vàng trong kho
Thì cũng đã trao cho chàng
Nâng niu ngọc trong tim
Rồi cũng hiến dâng cho chàng
Ôi thương thay cô gái đã mất hết rồi
Bao công lao nay cáo đã mất lột người

 

Thảo luận cho bài: "Người Hoá Cáo"