Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô

Tác giả:

Hỡi Pô Cô ơi !
Dòng sông mênh mông
Đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm
Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết
Anh lái đò tên gọi A Sanh A Sanh
Ngày đêm anh lái đò trên sông
Dù gian nguy vẫn vững tay chèo
Đò anh đưa bao người đi đáng Mỹ bao năm ròng
Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp chèo lập công
Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt sáng ngời ngọn lửa căm thù
Mỗi chuyến đò một trân chiến thắng
A Sanh ơi đẹp mãi chiến công
Dòng Pô Cô sáng tên anh
Làng buôn ca hát ngợi tên anh
Dù sông kia có cạn dù non kia có khi mòn
Tấm gương anh không mờ đời đời rực sáng
Những tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với con đò một lòng đánh giặc
Đôi tay chèo cùng sông kháng chiến
Nước mêng mông lời thề A SAnh
Non cao đâu bằng
Sông sâu đâu sánh
Hờ căm cjhất nặng tim anh
Thề quyết giữ núi rừng Tây Nguyên .
Hỡi Pô Cô ơi !
Dòng sông mênh mông đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm
Qua tháng ngày hỏi sông ơi nhớ hết
Bóng dáng người lá đò A Sanh
A Sanh ………..A…………..Sanh ….

Thảo luận cho bài: "Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô"