Người Lính Bên Tê (Bên Ni Bên Tê)

Tác giả:

(Tuyên Quang-1947)

Một chiều biên khu
Ngồi ôm cây súng dài
Chợt nghe tiếng chim cười
Lòng tôi thêm nhớ ai
Người bạn tôi ơi
Người con của đất Việt
Ở bên phía quân thù
Người còn thức hay mơ.
Bên tê là phía sầu u
Có người dân Việt
Gục đầu trên đất tù
Bên ni là phía tự do
Đã nhờ Cha già
Mà toàn dân ấm no.
Trở về làng xưa
Để xem hoa bốn mùa
Nở trên xác quân thù
Người vui trong gió Thu
Giặc về làng đây
Buộc anh cây súng này
Là mưu kế đem bày
Dùng để giết nhau đây.
Anh ơi ! Quay súng lại ngay
Máu người dân Việt
Còn cần cho luống cầy
Tôi mong từng phút từng giây
Sống chẳng oán thù
Để chờ anh tới đây.

*Mời nghe Thái Hiền tâm tình…1990.

Thảo luận cho bài: "Người Lính Bên Tê (Bên Ni Bên Tê)"