Người Mãi Nhớ Người

Tác giả:

Khép mở rộn ràng cánh bướm vào xuân

Tươm mật tinh khôi đóa môi thiên thần
Thiên đàng bao xa, chốn nào địa ngục
Ta gọi hồn ta lạc giữa mê lâm

 

Thôi giận bâng quơ quên hờn lãng đãng
Cởi mối tương tư trời đất thương nhau
Tay có tay không vây mù dĩ vãng
Em tới em đi, em làm biển dâu

 

Cái nào qua mau, cái nào ở lại
Sau khúc tận vui, sau những cung buồn
Ðiều gì hư không, điều gì tồn tại
Sau rừng hoài nghi sau núi sầu đơn

 

Vỗ mải đi em cánh bay nhật nguyệt
Hãy cười băng sơn hãy khóc sông trôi
Ngậm cứng lời hoa, biết điều chưa biết
Mai dù chia phôi, người mãi nhớ người

 

Thảo luận cho bài: "Người Mãi Nhớ Người"