Người Mới Tập Yêu

Tác giả:

Dù có thật lòng thì cũng vậy thôi

dù có thật thà cũng chẳng được gì
Vì em đã từng yêu còn anh mới tập yêu
Em hay thường đều có ngàn lý do khi yêu buông lời nói điêu ngoa
Anh chấp nhận vì anh là người đến sau ôm đau thương nuốt đắng để tìm ngọt ngào
Anh nào đâu có đòi hỏi gì thêm
Khi em đã biết đắng cay thì em biết yêu anh nhưng tim anh giờ đây đã đau vì em ngày xưa
Hãy cố gắng khi yêu ai thì chỉ một mà thôi
Hãy cố gắng khi yêu ai đừng sống cho riêng mình

Nếu lúc trước em yêu anh thì có gì xảy ra?
Hôm nay em cố níu kéo chi bằng hãy về đi
Anh yêu em thì anh nói yêu em
Anh không yêu thì anh nói không yêu
Chứ cớ tạo sao em phải ép rằng anh chỉ yêu mình em

Thảo luận cho bài: "Người Mới Tập Yêu"