Người Nỡ Phụ Tình

Tác giả:

Khi xưa tình mình đắm say…
Nay sao buồn trong đắng cay !!!
Em yêu giờ đã xa ta…
Cớ sao người nỡ phụ tình !!!
Khi xưa tình đẹp giấc mơ.
Đêm nay buồn trong cõi bơ vơ.
Em yêu giờ sao cách xa …
Riêng anh ngồi đây khóc thầm ..
Yêu em anh yêu em vô ngần !
Yêu em anh đã trao tình xanh…
Hôm nao bên gối chăn đậm sâu !!!
Hôm nay em đã đi về đâu …..????
Mai sau dù em có yêu ..
Chúc em tình đẹp thiết tha.
Xin ai đừng mang đắng cay …
Trao cho người mới yêu em !!!!!

Thảo luận cho bài: "Người Nỡ Phụ Tình"