Người Qua

Tác giả:

4/4  Em] – Thiết tha


Tôi cho người chút hồng sương mai
Người khơi tôi những nhánh sông dài
Tôi ven rừng giỡn đùa cỏ dại
Người cho men rượu đắng cung sầu

Tôi trao người một vầng trăng yêu
Người mang tôi những áng mây chiều
Người qua chơi xác thân mềm liễu
Cửa ngách hồn linh lộng cánh diều

Còn em gọi nắng vào mưa
Còn anh cuồng dại say sưa gió ngàn
Kiếp mơ thần thoại xin mang
Chim bay còn dấu thiên đàng nhớ nhung

Tôi hong đời cát vàng tinh nguyên
Người rong chơi những gót chân huyền
Người đi qua, cỏ cây hằng nhớ
Những phút thần linh sóng quyện bờ

 

 

Thảo luận cho bài: "Người Qua"