Người Qua Bóng Tối

Tác giả:

Mưa dầm nắng lửa, con đường ta đi qua

Sóng gào bão tố, con đường nào em về
Bước chân bỡ ngỡ, bao nhiêu lầm lỡ, muộn phiền em ơi!
Dòng sông như hát, Đem đời ta đi hoang.
Tìm trong bóng tối, ta soi một kiếp đời
Đớn đau này hỡi, hãy mau tìm tới
Tìm trong bóng đêm, bóng đêm một kiếp người.

Và anh sẽ hát, cho người đi qua bóng tối
Bóng tối muộn phiền, phủ lấy đời nhau
Và anh sẽ hát, cho ngày đem mưa nắng tới
Tưới khắp hồn người từng giọt mật đời thơm
Tôi tìm em trong bóng đêm,
Em tìm tôi trong bóng đêm
Bóng đêm một kiếp người.

Thảo luận cho bài: "Người Qua Bóng Tối"