Người Qua

Tác giả:

Tôi cho người chút hồng sương mai
Người khơi tôi những nhánh sông dài
Tôi ven rừng giỡn đùa cỏ dại
Người cho men rượu đắng cung sầu

Tôi trao người một vầng trăng yêu
Người mang tôi những áng mây chiều
Người qua chơi xác thân mềm liễu
Cửa ngách hồn linh lộng cánh diều

Còn em gọi nắng vào mưa
Còn anh cuồng dại say sưa gió ngàn
Kiếp mơ thần thoại xin mang
Chim bay còn dấu thiên đàng nhớ nhung

Tôi hong đời cát vàng tinh nguyên
Người rong chơi những gót chân huyền
Người đi qua, cỏ cây hằng nhớ
Những phút thần linh sóng quyện bờ

Translated by Bình Nhung

PASSING BY

I give some tints of the morning dew,
You spread them into arms of river.
I play with the brushes along the border of the forest,
You instill the bitter brew of melancholy.

I offer a loving moon
You put in the cloudy sunset.
You pass by with mellowing softness,
Arousing all my soulful slits and crannies.

You call the sun into the rain,
I passionately ride on the wind,
To a dream in fairyland,
Whe-re the vestiges of a heavenly adventure are still.

I lay my sand on a virgin beach
You tread along with magical steps,
Even the plants and trees remember
The precious moments when legendary waves kiss the shore.

Bình Nhung
03-05-03

Cát Biển
4-3-2003

Thảo luận cho bài: "Người Qua"