người. ta/ bến đợi và trăng

Tác giả:

người với ta/bến đợi
nào có khác chi đâu
tìm đến nhau chẳng thể
đành thôi lỡ nhịp cầu

bên ta ngày vừa đến
bên người đã quá trưa
hoa đã ngưng thôi nở
thương nhớ hoài đong đưa

ta là ta – sleepless
thức trắng đêm/lẽ thường
sớm ra hứng giọt sương
trăng vẫn còn chưa ngủ

Thảo luận cho bài: "người. ta/ bến đợi và trăng"