Người thợ may lành nghề

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Người thợ may lành nghề


Một ông quan đến hiệu thợ may, may một kiểu áo để tiếp khách. Biết quan xưa kia nổi tiếng cúi người trên, hách dịnh với người dưới, người thợ hỏi:

– Xin quan lớn cho biết ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ?

Quan cau mày lại, gắt:

– Nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì?

Người thợ liền đáp:

– Thưa ngài, con hỏi thế để may cho vừa. Ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải ngắn một tấc, còn ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt sau phải ngắn một tấc.

Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là phải, truyền:

– Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.

 

Thảo luận cho bài: "Người thợ may lành nghề"