Người thượng già

Tác giả:

(Kính tặng anh Trương Minh Dũng)
Sóc nghèo nằm ven phố
Người thượng già chơ vơ
Lưng trần da sạm nắng
Nắng phố rạn đời trơ.
Trời đất sao mông quạnh
Đời ngọn đèn treo xuông
Sắn khoai chợ chiều mót
Bếp lửa rừng qua truông.
Hương mới mộng ngày mai
Ruộng thang dậy núi rừng
Phất miệng chóe ngang trời
Dựng ngọn cần say khướt
Nắng phố rạn đời trơ
Nhịp buồn giăng dây điện
Đầu gối kề mang tai
Chẳng rượu mà tay rung.

Thảo luận cho bài: "Người thượng già"