Người Tình Cô Đơn

Tác giả:

Tôi người tình cô đơn chiếc lá vàng thu xa lìa cánh
Tôi người tình cô đơn thương lá vàng rơi vô tình người qua

Người tình cô đơn và tôi những đêm đông
Người tình cô đơn và tôi ánh sao khuya
Người tình cô đơn một chiều heo may
Một nhành hoa rơi, xót thương ai màu tím chiều ….

Người tình cô đơn là tôi những đêm đông
Người tình cô đơn và tôi ánh sao khuya
Người tình cô đơn một chiều heo may
Một nhành hoa rơi, xót thương ai màu tím chiều ….

Bích Việt

Thảo luận cho bài: "Người Tình Cô Đơn"