Người Tình Già Trên Đầu Non (Hóa Sinh / Rong Ca 1)

Tác giả:

Cựu Kim Sơn-Tháng Giêng 88)
Người tình già trên đầu non
Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn
Giữa đám mây xanh xao chập chờn
Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn
Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi.

” Người tình già trong lẻ loi
Có nhớ thương…. ai ? ”

Người tình già nghe lời kêu
Lững thững đi trên con đường chiều
Xuống lũng sâu, leo qua ngọn đèo
Về một miền phơn phớt cỏ nâu
Người tình còn nhớ tuổi son
Cúi xuống hôn bông hoa thật gần
Nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm
Người tưởng nghe tiếng em thì thầm…

” Đợi người tình đã từ lâu
Vẫn khát khao… nhau ”

Người từng là nắng mùa Xuân
Đã dắt em đi trên đường trần
Đã vuốt ve em trong Hạ mềm
Rồi lạnh lùng Thu đến… lìa em
Người trở thành cây mùa Đông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
Đầu cành khô bỗng hoa nở tràn

Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung… linh.

Thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày
Cất bước Xuân đi qua Hạ dài,
Người hẹn người leo thế kỷ chơi
Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Đông, ngần ngại

Và người tình ngoảnh về non
Hát khúc Xuân… sang.

Rồi hẹn rằng sẽ về thăm
Lúc đã trăm… năm
Và người tình sẽ từ khơi
Xuống núi vui… chơi
Rồi lại từng thế kỷ sau
Cứ hoá sinh… theo. 
Phạm Duy

Thảo luận cho bài: "Người Tình Già Trên Đầu Non (Hóa Sinh / Rong Ca 1)"