Người Tình Mùa Hạ

Tác giả:

Tình chợt đến như mùa đông mùa hạ,
Như sa mạc tìm dòng nước trong
Và em đến mang tình nồng cháy,
Trái tim khô cần chút hương yêu.

Cảm ơn em người tình mùa hạ
Mang tôi về tình khúc hương thơ,
Một lần gặp nhau rồi nhung nhớ
Để đêm về mong đợi mắt nâu…

Đến bao giờ cho tôi gặp lại,
Dáng nét yêu kiều lạc hồn tôi
Em xa rồi còn nhớ gì phố biển
Lòng hỏi lòng có nhớ tình tôi?

Thảo luận cho bài: "Người Tình Mùa Hạ"