Người Tình Trốn Nơi Xa

Tác giả:

Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày đi qua

Còn vẫn nuôi hoài câu yêu nhau mà em hay thường nói
Cứ vẫn nuôi hoài bao tin yêu ta ôm ấp trong lòng
Rồi từng ngày đến em hay không em tim anh lệ rơi.

Mình không ngỡ rằng em đem đi mặt trời duy nhất
Mình không ngỡ rằng vì em ra đi đời nay không còn nắng
Mình không ngỡ rằng bao năm trôi qua ta vẫn yêu người
Trở về được dĩ vãng em ơi ta sẽ không bao giờ rời em.

Trốn nơi xa rồi, người yêu nay bỏ trốn nơi xa rồi
Người tôi yêu bỏ trốn nơi xa rồi, người tôi yêu trốn nơi xa thật xa
Người yêu nay bỏ trốn nơi xa rồi, người yêu nay trốn nơi xa rồi
Người tôi yêu trốn nơi xa rồi, tình yêu của tôi.

Mình không ngỡ rằng em đem đi cả một vầng trăng
Mình không ngỡ rằng đêm không trăng sao vì em ra đi vội quá
Mình không ngỡ rằng suốt cả đời này ta cứ hỏi tại sao
Rồi khi đêm đến em hay không em tim anh lệ rơi

Thảo luận cho bài: "Người Tình Trốn Nơi Xa"