Người trong tranh

Tác giả:


Mượn màu mưa mùa sớm
Nguệch ngoạc vẽ vời
Đôi mắt
Đừng hiu hắt nhìn xa

Nàng ở đâu?
Tuổi thơ chắp vá
Giữa nhớ và quên
Là những điều không thật

Sơn thừa, khung cũ, cọ khô…
Tranh chồng lên tranh
Thiếu nữ khỏa thân
Tươi như con trẻ
Dòng sông ngõ nhỏ ngập mắt cá chân
không cần dò dẫm

Chào em thơ bé
Hồn trong veo không vướng cửa vuông

Sài Gòn 29.3.1999 

 

Thảo luận cho bài: "Người trong tranh"