Người Xóm Cũ

Tác giả:

Nhịp C, slow rumba

Trời chiều trang điểm phấn mây,
không làm xinh lại mắt gầy
từ độ người trai trót đi lạc hướng đời,
lần này tính lại thời gian rớt nặng trên vai.
Mười năm trăm vạn lần thương,
anh đành đi để xóm buồn
và để bàn tay trắng đêm nâng má gầy.
Buồn trên lối nầy, buồn riêng ấy một mình ai hay.

Xóm cũ ưu tư buông dài tiếng thở gió lên giọng hờ.
Đường cỏ tường rêu, nhà đơn mái lạnh
sớm tối tiêu điều vì thương nhớ nhiều.

Từ khi anh lạc nẻo đi,
tim này xin mở lối về.
Trở lại người ơi có tôi chung bước đời.
Mười năm mỏi mòn, mười năm ấy buồn nào hơn?

Tuyển tập “Ai Cho Tôi Tình Yêu – 43 Tình Khúc Trúc Phương” – Hồng Lĩnh xuất bản – 1992

Thảo luận cho bài: "Người Xóm Cũ"