Người Xưa

Tác giả:

Hoa vẫn như hoa của thuở nào 

Sắc hồng, sắc tím, tím nao nao
Vẫn bướm, vẫn ong, trời vẫn nắng
Cúc vàng, lan vẫn trắng thanh tao.

Mây vẫn như mây của thủơ nào
Gió về, gió hát, hát nghêu ngao
Thổi ngát hương xưa, nồng kỷ niệm
Giờ “Ngàn thu áo tím” ra sao!

Đây vẫn trường xưa của thuở nào
Vẫn ngôi nhà cũ, mái chùa cao
Ðêm vẫn đầy sao, trăng vẫn trốn
May quá, em về trong… chiêm bao.

03/2001

Thảo luận cho bài: "Người Xưa"