Người Yêu Tình Yêu

Tác giả:

Tình Yêu không biết sợ
Người yêu chỉ biết buồn
Tình yêu không cổng sắt
Tình yêu không rào vuông
Tình yêu đi xa xăm
Dẫu không cánh mà bay
Không đọan đầu – đọan cuối
Trái tim bỗng sầu vương
Tình yêu không biết sợ
Tìm nhau suốt đêm trường
Tình dài hơn đoạn đường
Những ai yêu người thương

lúa

Thảo luận cho bài: "Người Yêu Tình Yêu"