Nguồn Lực Trí Tuệ Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam –

Tác giả:

Nguồn Lực Trí Tuệ Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam – Tái bản 2002

Cuốn sách tập trung vào những vấn đề chính sau đây:
– Trí tuệ và nguồn lực trí tụe; vai trò của nguồn lực trí tuệ và những điều kiện chủ yếu phát huy nguồn trí tuệ trong sự phát triển xã hội nói chung.

710_p4930
– Đặc điểm, thực trạng phát huy và xu hướng phát triển của nguồn lực trí tụê Việt Nam trong thời gian qua.
– Những phương hướng và giải pháp chủ yếu phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Bùi Thị Ngọc Lan
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 180.00 gam
  • Kích thước: 14,5×20,5 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 208

Thảo luận cho bài: "Nguồn Lực Trí Tuệ Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam –"